Xe Nâng Người Boom Lift Genie Z-33/18

800.000.000 675.000.000